Emir Türleri

“Emir” terimi, herhangi bir yatırımı nasıl açacağınızı veya kapatacağınızı ifade eder. Piyasada verilebilecek olan çeşitli türlerde emirler vardır. Pozisyonunuzu güncel piyasa fiyatından açmayı isteyebileceğiniz gibi, geleceğe yönelik bir koşullu emir vererek, güncel piyasa fiyatının üstünde veya altında olan bir kura gelindiğinde pozisyon açılması talebinde de bulunabilirsiniz.

Piyasa Emirleri

Güncel piyasa fiyatından bir alış veya satış pozisyonunu anında açmak için verilen emir.

Limit ve Stop Emirleri

Emir piyasaya iletilir ve önceden belirlenmiş olan fiyat seviyesine ulaşılırsa pozisyon açılır.

Karşılıklı Emirler

Birbiriyle bağlantılı olan iki emir; Emirlerden biri gerçekleştiğinde öteki emir otomatik olarak iptal edilir.