Limit ve Stop Emirleri Nedir?

Limit Emir Nedir?

Limit emirler, açık veya beklemekte olan pozisyonlara uygulanabilen emirlerdir. Açık bir pozisyona uyguladığınız limit emir, işlem yaptığınız varlık önceden belirlediğiniz bir değere ulaştığınızda pozisyonunuzu kapatır ve böylece kârlı bir işlemi sonuçlandırmış olur. Bu emirler “kâr al” (take profit) emirleri olarak da bilinmektedir.

Ayrıca limit emirler yatırımcıların bir varlığı belli bir fiyatta almasına veya satmasına yardımcı olmaktadır. Bu tür limit emirlerin iki çeşidi vardır: Alış (Buy) limit emirleri ve Satış (Sell) limit emirleri.

Alış limit emirleri, bir varlığı belirli bir fiyattan veya daha düşük fiyattan almanızı, Satış limit emirleri ise bir varlığı belirli bir fiyattan veya daha yüksek fiyattan satmanızı sağlar.

Bu emirler, kârı güvenceye alırken yatırım yapmanın risklerini düşürmekte önemli bir rol oynadığından dolayı yatırımcılar için son derece yararlı olup sıkça kullanılmaktadır.

Limit & Stop Orders

Limit Emirler Nasıl İşler?

Alış Limit Emirleri

Alış limit emri, bir varlığın fiyatı önceden belirlenen değere veya altına düşerse almak için verilen, beklemede olan bir emirdir. Yatırımcı, pozisyon açıldıktan sonra varlığın değerinin yükseleceğini düşünüyorsa Alış Limit Emri açar.

Satış Limit Emirleri

Satış limit emri, bir varlığın fiyatı önceden belirlenen değere veya üstüne çıkarsa satmak için verilen, beklemede olan bir emirdir. Yatırımcı, pozisyon açıldıktan sonra varlığın değerinin azalacağını düşünüyorsa Satış Limit Emri açar.

Alış Stop Emirleri

Alış stop (buy stop) emri, bir varlığın fiyatı önceden belirlenen değere veya üstüne çıkarsa almak için verilen, beklemede olan bir emirdir. Yatırımcı, pozisyon açıldıktan sonra varlığın değerinin yükselmeye devam edeceğini düşünüyorsa alış stop emri açar.

Satış Stop Emirleri

Satış stop (sell stop) emri, bir varlığın fiyatı önceden belirlenen değere veya altına düşerse satmak için verilen, beklemede olan bir emirdir. Yatırımcı, pozisyon açıldıktan sonra varlığın değerinin düşmeye devam edeceğini düşünüyorsa satış stop emri açar.

Stop Limit Emri Nedir?

Stop limit emri, stop ve limit emirlerinin bir kombinasyonudur. Stop limit emri açıldığında, varlık belirlenen stop değerine ulaştığında, bu emir limit emire dönüşür ve belirlenen veya daha avantajlı bir fiyattan alış veya satış gerçekleştirilir. Bu emirler belirli değerde stop limit (stop limit on quote) ve belirli değerde stop (stop on quote) emirlerine benzerdir. Bu tür emirler, işlemlerinde hem stop hem de limit emirleri kullanmayı tercih eden yatırımcılar için idealdir.

Limit ve Stop Emirleri Nasıl Kullanılır?

Limit Emir

  1. Açık Pozisyonlar penceresinden pozisyonunuza sağ tıklayın. Limit seçeneğine tıklayın ve emir için tercihlerinizi girin.
  2. İstenilen pozisyon sırasındaki limit sütununu seçin ve tıklayın. Sonrasında da limit emir için tercihlerinizi girin.
  3. İşlem sekmesinde limit seçeneğine tıklayın. Limit Emir Ver sayfasındaki istediğiniz pozisyona tıklayın. Sonrasında da limit emir için tercihlerinizi girin.

Stop ve Limit Emirler Neden Çok Kullanışlıdır?

Limit ve stop emirlerini bir risk yönetim aracı olarak kullanmak büyük önem taşır. Böylece yatırımcının hesabına günlük olarak girip pozisyonlarını kontrol etmesi gereksinimi azaltılmış olur.

Stop ve limit emirleri birdenbire gerçekleşen büyük piyasa olayları sırasında son derece yararlıdır. Genelde tüm yatırımcılar bu olaylar sırasında hazırlıksız yakalanır. Ancak, işlemlerinizi güvenle hazırlamış olmanız sayesinde belirlediğiniz kâr alınmış veya piyasadaki olaylardan dolayı işleminiz için işler kötü yöne gidiyorsa pozisyonunuz kapatılmış olacaktır.

Büyük bir ekonomik olay gerçekleşirken platformumuzda olsanız bile limit veya stop emirleri elle yapılan herhangi bir işlemden daha hızlı gerçekleştirilecektir.

Kapatma Emirleri

Stop ve limit emirleri pozisyon açma emirleri olarak görülse de bu iki emir türü de açık bir pozisyonu kapatmada da kullanılmaktadır ve ikisi de risk yönetimi göz önünde bulundurulduğunda çok daha büyük önem taşımaktadır. Bu iki emir Zarar Durdurma (Stop Loss) ve Kâr Alma (Take Profit) emirleridir.

Kâr Alma Emri Nedir?

Kâr Alma emri açık bir pozisyonu, o anki piyasa değerinden daha avantajlı olan ve önceden belirlenen fiyatta kapatmak için verilen bir emirdir. Bu emrin amacı yatırımcının, trend terse dönmeden önce mümkün olan en yüksek kârın olduğunu düşündüğü değerde işlemini kapatmasını sağlamaktır.

Kâr Alma Emri Nasıl İşler?

Kâr Alma emri, varlık önceden belirlenen bir değere ulaştığında tetiklenir. Bir hissenin değeri 100 dolarken yükselmeye devam ediyorsa, yatırımcı bu hissenin 120 dolara çıktıktan sonra daha çok yükselmeyeceğini ve düşmeye başlayacağını düşünebilir, bu değere de kâr alma emrini koyar. Aynı şekilde, yatırımcı satış pozisyonuna sahipse ve hisse düşüşteyse, yatırımcı satış emrinden en yüksek kârı 80 dolar değerinde alabileceğini düşünüyorsa kâr alma emrini bu değere yerleştirir. Hisse bu değere ulaştığı an platform varlığın devam ettiği trendin yönüne bakmaksızın pozisyonu kapatır.

Stop Loss Emri Nedir?

Zarar Durdurma (Stop Loss) emirleri açık bir pozisyonu, o anki piyasa değerinden daha az avantajlı bir fiyatta kapatmak için kullanılır. Stop Loss emrinin amacı bir işlemden edinilecek muhtemel zararı sınırlamaktır. Stop Loss emirleri, yatırımcıları varlıklarda gerçekleşen ani fiyat iniş çıkışlarından kaynaklanabilecek yıkıcı kayıplardan korumaktadır.

Stop Loss Emirleri Nasıl İşler?

Stop Loss emirleri, varlık belirli bir değere ulaştığında pozisyonu otomatik olarak kapatır. Örneğin, bir hissenin değeri 100 dolar ise, yatırımcı 75 dolar değerine stop loss emrini koyabilir. Böylece hissenin değeri 75 dolara veya daha altına düşerse, yatırımcının elindeki hisseler stop loss tetiklendiği için piyasa emriyle satılır. Bu örnekte, yatırımcının zararı %25 ile sınırlandırılmış olur.

Yukarıdaki örnek alış işlemleri için geçerli olsa da Stop Loss emirleri Satış işlemlerine de uygulanabilir. Durum bu ise pozisyon, varlığın değeri belli bir fiyatı aştığında kapatılacaktır.

Takip Eden Stop (Trailing Stop) Emri Nedir?

Takip eden stop emirleri açık olan bir pozisyona uygulanır. Bu tür emirler yatırımcıların stop loss değerlerini piyasa değerinden sabit bir uzaklıkta tutmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Yani, piyasa açık bir pozisyonun lehine hareket ederse, stop emri de bu harekete göre değişecek, stop loss ve piyasa değeri arasındaki aynı aralığı koruyacaktır.

Piyasa ve Giriş Emirlerine Limit ve Stop Emirleri Uygulamak

Piyasa Emri veya Giriş Emri verirken limit, stop veya takip eden stop emirlerinizi önceden verebilirsiniz. Önceden Belirlenen Stop/Limit seçeneğine tıklayıp tercihlerinizi girmeniz yeterlidir.

Emrimi nerede görebilirim?

Emriniz Terminal sayfasındaki İşlem Sekmesinde görünecektir.

Stop Loss ve/veya Kâr Alma emriniz varsa kendi sütunlarında görülebileceklerdir. İşlem açıyorsanız da (Limit/Stop Alış/Satış/OCO) açma emrinizi görebileceksiniz ancak belirlenen değere ulaşılana kadar emir tetiklenmeyecektir. Tetiklenmemiş pozisyonların Kâr sütunu boş görünmektedir. Belirlenen giriş fiyatı ilk (sol kısımdaki) Fiyat sütununda görülebilecektir.

MT4 indirme ve kurulumunuzu başarıyla tamamladıktan sonra Forex ve CFD yatırımında, otomatik işlemler gerçekleştirmek için limit ve stop emirlerini nasıl uygulayacağınızı öğrenin.

Sorumluluk Reddi:
AVA, tüm Limit Emirlerin belirlenen değerden daha iyi bir değerde değil, belirlenen değerde işleneceğini temin eder. AVA, Stop Loss ve Trailing Stop emirlerinin işlenmesinde böyle bir garanti vermez. Piyasada ani bir hareket gerçekleşmişse ve bir aracın güncel değeri müşterinin Stop Loss veya Trailing Stop değerini geçmişse emir, mevcut olan bir sonraki en iyi fiyattan işlenecektir.